Dane Kontaktowe

Verocel-Polska sp. z o.o.
ul. Głogowska 161 lok. 102
60-126 Poznań 
tel.: (+48) 616.630.645
email: info(at)verocel.pl
Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gosp. KRS pod numerem 0000084455
Kapitał zakładowy: 1.250.000 zł
(opłacony w całości)
REGON: 634253724
NIP: 781-16-99-724


Copyright © 2000-2023 Verocel-Polska sp. z o.o.